Video Thử Nghiệm Tốc Độ Thực Tế Của KTM DUKE 200

200 Duke orange India 01

   Video dưới là tốc độ tối đa KTM DUKE 200 Lúc Chưa Mở IC được test tại Ấn Độ chạy được 138km/h .

   Video dưới là tốc độ tối đa KTM DUKE 200 Lúc Mở IC được test tại Malaysia đạt vấn tốc 166 km/h ,một con số kinh khủng cho dòng xe này .

Bonus

   Mấy em người mẫu này cũng gan thiệt .

4 thoughts on “Video Thử Nghiệm Tốc Độ Thực Tế Của KTM DUKE 200

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *